Hubert Pogorzelski

  • Specjalista z zakresu prawa i postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przestępstw gospodarczych jak również skarbowych.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach karnych na etapie przygotowawczym, jurysdykcyjnym oraz wykonawczym.
  • Świadczy pomoc prawną w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną na tle prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz wynikających wprost z Kodeksu spółek handlowych.
  • Autor opinii i audytów prawnokarnych w zakresie odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych jak i osobowych.
  • Reprezentował również klientów w wielu postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi gospodarczymi oraz pracy.

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • Adwokat, 2012 r.
  • Magister prawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, 2004 r.

Członkostwo

  • ORA w Warszawie

Języki

Polski
Angielski