Ernest Kosa

  • zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa handlowego i gospodarczego, sporów sądowych i korporacyjnych oraz prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego i zobowiązań, prawa rynku kapitałowego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • od stycznia 2018 r. aplikant radcowski
  • doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych
  • posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje