Ernest Kosa

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, a także w rozwiązywaniu sporów, szczególnie na drodze postępowań sądowych w zakresie rozwiązywania sporów korporacyjnych.

 

Posiada bogate doświadczenie związane z zagadnieniami prawa spółek oraz kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Doradza spółkom handlowym w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych, reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, reprezentowania spółek w postępowaniach procesowych, pomaga w organizacji oraz w tworzeniu dokumentów korporacyjnych organów właścicielskich spółek oraz posiedzeń zarządu oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych.

 

Doradza w zakresie złożonych i wielowątkowych sporów korporacyjnych pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek handlowych, zabezpieczając interesy klientów w postępowaniach rejestrowych, uchwałowych, cywilnych i zabezpieczających.

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w ramach współpracy z krakowskimi i warszawskimi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w obsłudze podmiotów gospodarczych.

 

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Języki

Polski
Angielski