Damian Kubalski

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  • ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu
  • specjalizuje się w prawie procesowym oraz prawie spółek handlowych
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa cywilnego, prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz sporów sądowych i korporacyjnych

Moje specjalizacje