Damian Kubalski

Kwalifikacje

Uczestnik Podyplomowych Studiów Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
  • specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek handlowych, prawa rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych
  • na bieżąco doradza spółkom kapitałowym w zakresie wewnętrznej obsługi korporacyjnej. Uczestniczy w projektach z zakresu fuzji, przejęć i restrukturyzacji na rynku publicznym i prywatnym, jak również wrogich przejęć spółek i obrony przed nimi
  • doradza w zakresie zagadnień rynku kapitałowego takich jak: obrót instrumentami finansowymi, nabywanie znacznych pakietów akcji, przeprowadzanie publicznych wezwań, obowiązki informacyjne spółek publicznych i ich akcjonariuszy, dopuszczanie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wycofania ich z rynku publicznego (delisting)
  • uczestniczy w projektach opracowywania kompleksowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych oraz w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych

Moje specjalizacje