Barbara Kwaśnicka

Aplikant radcowski

  • od stycznia 2020 r. aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • uzyskała tytuł licencjata na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej
  • doświadczenie zdobywała w kancelariach zajmujących się obsługą polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa cywilnego i handlowego, w szczególności prawa spółek oraz fuzji i przejęć
  • posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje