Barbara Kwaśnicka

Kwalifikacje

Licencjat, finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa, 2018 r.
Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2019 r.
Aplikacja radcowska przy OIRP w Warszawie, 2020 r.

Członkostwo

OIRP w Warszawie

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
Niemiecki (średniozaawansowany)
  • Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego oraz w obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w tym w zakresie przekształceń oraz fuzji i przejęć.
  • Członek zespołu redakcyjnego bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”

Moje specjalizacje