Augustyn Żurawski

Poznajmy się.

  • student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, corocznie nagradzany stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • aktywny działacz wielu organizacji studenckich, w tym członek Rady Samorządu Studentów, prezes Koła Naukowego Prawa Pracy i członek zarządu Koła Naukowego Prawa Nieruchomości;
  • swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko rozumianego prawa nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • autor publikacji na blogu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” i prelegent na studenckich konferencjach naukowych.

Recommended
for business.