Anna Lewińska

Aplikant adwokacki

  • członek Warszawskiej Izby Adwokackiej od 2013 r. (aplikantka adwokacka)
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa budowlanego i prawa handlowego
  • współpracowała z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w ramach udzielania porad prawnych jego podopiecznym i ich rodzinom
  • po studiach pracowała w dziale prawnym u jednego z warszawskich deweloperów
  • posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje