Aleksandra Kinga Węgrzynowicz

  • magister prawa, od 2022 roku doktorantka na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz absolwentka studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Sektorze Prywatnym” w Polskiej Akademii Nauk
  • członkini SABI
  • posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, z zakresu: alternatywnych metod rozwiązywania sporów; postępowania cywilnego w sprawach deliktowych z udziałem Skarbu Państwa; obsługi prawnej instytucji kultury, w tym: prawa ochrony danych osobowych, prawa kontraktowego, zamówień publicznych oraz prawa autorskiego
  • organizatorka i uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych
  • podczas studiów udzielała wsparcia prawnego pro bono w Studenckiej Poradni Prawnej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, działając w „Sekcji Prawa Cywilnego” oraz „Sekcji Prawa Rodzinnego”
  • zainteresowania zawodowe: prawo procesowe; ochrona danych osobowych; ochrona dóbr osobistych osób prawnych i osób pełniących funkcje publiczne; prawo deliktowe; szeroko pojęte prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego
  • główne zainteresowania badawcze: cywilnoprawne aspekty ochrony danych osobowych; praktyczne ujęcie zastosowania zasad prawa wspólnotowego; środki ochrony prawnej danych osobowych

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

magister prawa, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Języki

Polski
Angielski
Rosyjski