Aleksandra Modzelewska

Aplikant adwokacki

  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Antwerpii
  • absolwentka studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • w latach 2016-2017 członek Zespołu Monitoringu Legislacji przy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
  • specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie ochrony konkurencji
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa IT, prawa ochrony konkurencji i konsumentów
  • autorka publikacji z zakresu własności intelektualnej i ochrony konkurencji
  • biegle posługuje się językiem angielskim
  • redaktor bloga IP Procesowo

Moje specjalizacje