Aleksandra Cupryk

  • absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, corocznie nagradzana stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa cywilnego oraz prawa nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obrotu nieruchomościami rolnymi
  • posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania badania stanu prawnego nieruchomości oraz opiniowania i sporządzania umów, w tym umów sprzedaży, najmu i świadczenia usług