Agnieszka Smaga

  • w ramach wieloletniej praktyki zawodowej zajmowała się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, doradców restrukturyzacyjnych oraz osób fizycznych
  • posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych i upadłościowych, zarówno w zakresie pozasądowym jak i sądowym
  • posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych w postępowaniu cywilnym i upadłościowym, a także dokumentacji korporacyjnej
  • doświadczenie zdobywała w lubelskich i warszawskich kancelariach
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa spółek, prawa upadłościowego i prawa konstytucyjnego

 

Kwalifikacje

Radca prawny, 2022

Magister Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2017

 

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

Języki

Polski
Angielski