Adriana Płatek

  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz transakcji M&A
  • absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS
  • uzyskała absolutorium na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego (w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej)
  • autorka publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego
  • posługuje się językiem angielskim

Języki

Polski
Angielski