Poznajmy się.

 • Senior Associate w Dziale Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne
 • specjalizuje się w prawie umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane, w tym w szczególności umów zawieranych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych i przemysłowych oraz sporach budowlanych
 • reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą, opracowuje i negocjuje umowy handlowe oraz uczestniczy w ich negocjacjach
 • doradza wykonawcom, podwykonawcom oraz inwestorom (prywatnym i publicznym) inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, m.in.: autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic, infrastruktury energetycznej
 • posiada doświadczenie w doradztwie zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w procesie przygotowywania i zawierania umów o zamówienie publiczne, doradztwie na rzecz zamawiających w zakresie wyboru wykonawcy oraz w opracowywaniu SWZ
 • jej doświadczenie obejmuje również zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne na rzecz wiodących producentów urządzeń z sektora automatyki przemysłowej oraz sektora chłodniczego i grzewczego, energetycznego, producentów systemów wczesnego wykrywania oblodzenia na drogach, autostradach i lotniskach, producentów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na rzecz sektora naftowego i gazowego
 • prawnik rekomendowany przez Legal 500 (EMEA) w dziedzinie Public Procurement
 • autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, PPP, prawa budowlanego i cywilnego
 • prowadziła szkolenia i warsztaty z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych
 • aktywny członek samorządu zawodowego adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie
 • adwokat wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Recommended
for business.