Sukcesy naszych klientów

 • 29 Lipiec 2019

  Kancelaria RKKW doradzała w transakcji M&A o wartości przekraczającej 54 mln

  MJA

  Prawnicy z zespołu Departamentu Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW doradzali spółce Fitness Place sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej spółki Benefit Systems S.A., w transakcji nabycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa tworzących dwanaście klubów fitness, działających pod marką Platinium Fitness.

  Czytaj dalej
 • 19 Czerwiec 2019

  RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczeń w sprawie o naruszenie dóbr osobistych spółki publicznej

  RKKW uzyskuje zabezpieczenie

  Sąd Apelacyjny w Krakowie zabezpieczył roszczenie spółki notowanej na rynku New Connect, reprezentowanej przez Kancelarię RKKW, w sprawie o naruszenie dóbr osobistych tej spółki przez jej mniejszościowego akcjonariusza.

  Czytaj dalej
 • 04 Czerwiec 2019

  Sąd prawomocnie oddala powództwo przeciwko bankowi o utracone korzyści

  Sad oddala powodztwo

  Jak już informowaliśmy we wpisie z dnia 20 marca 2019 r. wyrokiem z dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił powództwo przeciwko Klientowi RKKW o zapłatę kwoty bliskiej 5 mln zł tytułem utraconych korzyści. Wyrok ten jest już prawomocny.

  Czytaj dalej
 • 21 Maj 2019

  Sukces RKKW przed EUIPO w sporze o wzór wspólnotowy

  wzor wspolnotowy

  Decyzją z dnia 11.01.2019 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) unieważnił wzór wspólnotowy z uwagi na brak jego indywidualności oraz nowości.

  Czytaj dalej
 • 18 Kwiecień 2019

  Sukces Klienta RKKW: zarządca zobowiązany do przekazania TFI pełnej informacji o zarządzanych aktywach

  sukces TFI

  W dniu 08.11.2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie, w którym nakazał zarządcy portfeli wierzytelności (obecnie w restrukturyzacji) udostępnienie na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych wszelkich informacji gromadzonych i przetwarzanych w związku z powierzeniem jej zarządzania portfelami inwestycyjnymi szeregu funduszy inwestycyjnych. Sąd zagroził także karą pieniężną na wypadek niewykonania nałożonych obowiązków w terminie. Wartość zarządzanych aktywów, związanych z przedmiotowym sporem wynosi około miliard złotych.

  Czytaj dalej
 • 09 Kwiecień 2019

  Klienci RKKW wygrywają spór o nieuczciwą konkurencję

  sukces kancelarii

  Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 03.01.2019 r. oddalił powództwo w sprawie toczącej się przeciwko Klientom Kancelarii RKKW o zapłatę odszkodowania w wysokości 3.450.057,30 USD (ponad 13 mln PLN) z tytułu rzekomego naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Miało do tego dojść na skutek ujawnienia konkurencyjnemu podmiotowi cen z kontraktu z „kluczowym klientem”, co umożliwiło konkurencji złożenie korzystniejszej oferty oraz przejęcie kontraktu. Pozew został obudowany szeroką dokumentacją oraz prywatną opinią, która przedstawiała wyliczenie rzekomo poniesionej szkody.

  Czytaj dalej
 • 03 Kwiecień 2019

  Sukces Kancelarii RKKW w sprawie dot. DRUTEX S.A.

  Sukces Drutex

  W ostatnich dniach prawnicy RKKW reprezentowali Pana Leszka Gierszewskiego, większościowego akcjonariusza i Prezesa Zarządu DRUTEX S.A., w postępowaniach zabezpieczających przed Sądem Okręgowym w Gdańsku i Sądem Rejonowym w Słupsku. Przedmiotem tych spraw było uregulowanie zasad wykonywania praw korporacyjnych z ponad 75% akcji DRUTEX S.A.

  Czytaj dalej
 • 20 Marzec 2019

  RKKW broni bank przed roszczeniami o utracone korzyści

  RKKW broni

  Sąd Okręgowy w Toruniu w dniu 27 lutego 2019 r. oddalił powództwo skierowane przeciwko jednemu z banków – Klientowi RKKW – o zapłatę kwoty blisko 5 mln zł tytułem odszkodowania za utracone korzyści.

  Czytaj dalej
 • 06 Grudzień 2018

  Kancelaria RKKW doradzała Benefit Systems w transakcji dot. wybranych klubów Calypso Fitness

  benefit

  W dniu 2 listopada 2018 r. prawnicy zespołu Departamentu Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW uczestniczyli w zamknięciu transakcji w wyniku której nastąpiło nabycie przez Fit Invest sp. z o.o. - spółkę zależną Benefit Systems S.A. spółek, które są operatorami części klubów fitness działających dotychczas pod marką Calypso Fitness.

  Czytaj dalej
 • 07 Listopad 2018

  Kancelaria RKKW doradzała spółce zależnej Benefit Systems przy przejęciu Fit Fabric

  sukces

  Prawnicy z zespołu Departamentu Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW doradzali Fit Invest sp. z o.o., będącej spółką zależną Benefit Systems S.A., przy nabyciu 22,5% udziałów Fit Fabric sp. z o.o. oraz zawarciu umowy przedwstępnej nabycia pozostałych 47,5% udziałów Fit Fabric sp. z o.o.

  Czytaj dalej
 • 24 Październik 2018

  Kancelaria RKKW doradzała przy emisji akcji Artifex Mundi S.A.

  ARTIFEX

  Prawnicy z Kancelarii RKKW doradzali notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółce Artifex Mundi S.A. przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu emisji prywatnej akcji tej spółki, w efekcie której Artifex Mundi S.A. pozyskała około 10,5 mln zł na rozwój prowadzonej działalności.

  Czytaj dalej
 • 22 Październik 2018

  Kancelaria RKKW doradzała przy przejęciu Aludesign

  ALUDELISTING

  Prawnicy z zespołu Departamentu Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW doradzali funduszowi private equity TAR HEEL CAPITAL przy nabyciu 100% udziałów Aludesign sp. z o.o.

  Czytaj dalej