Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

Klientem RKKW jest spółka, która w ostatnim czasie stała się celem akcji dyfamacyjnej zainicjowanej przez byłego kontrahenta Klienta, będącego jednocześnie konkurentem rynkowym. Publikacje w Internecie i listy wysyłane do wspólników Klienta RKKW miały na celu nieuzasadnione zdyskredytowanie Klienta, poprzez rozpowszechnianie informacji wskazujących, że działania Klienta i jego podmiotów powiązanych prowadziły do pokrzywdzenia inwestorów lub świadomego wprowadzenia ich w błąd i jakoby nie towarzyszył im zamiar pomnażania kapitału inwestorów.

Z uwagi na przedmiot działalności Klienta, w przypadku której reputacja i zaufanie inwestorów są kluczowe, konieczne było niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zatrzymania bezprawnych działań oponenta. Dlatego też wraz z pozwem o ochronę  dóbr osobistych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji wnieśliśmy wniosek o zabezpieczenie, który został w całości uwzględniony przez Sąd.


Sąd Okręgowy zgodnie z wnioskiem RKKW:

  1. zakazał publicznego rozpowszechniania określonych informacji dotyczących działalności inwestycyjnej Klienta;
  2. nakazał opublikowanie na stronie internetowej i innych publikacjach pozwanego wzmianki wskazującej, że prezentowane treści mogą być nieprawdziwe; wreszcie
  3. nakazał zapłatę 5 tys. zł za każdy dzień działania wbrew ww. nakazom i zakazom sądowym.

 

Dzięki uzyskanej tymczasowej ochronie sądowej bezprawne działania pozwanego nie będą mogły być kontynuowane, aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Postanowienie jest nieprawomocne.

Klienta reprezentują:
Magdalena Wojdak – Senior Associate, adwokat oraz Katarzyna Półtorak – Senior Associate, radca prawny przy wsparciu Julii Poniewierskiej-Nowak.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej