Układ z konwersją wierzytelności na udziały – zastosowanie nieszablonowych rozwiązań przez ekspertów RKKW doprowadziło do natychmiastowej spłaty znaczącej części wierzytelności

2 sierpnia 2022

Wspieraliśmy Klienta w postępowaniu sanacyjnym dłużnika, obejmującym m.in. konwersję wierzytelności na udziały w ramach układu, jak również w procedurze sprzedaży uzyskanego w ten sposób większościowego udziału w kapitale zakładowym dłużnika.

 

Działania prawników RKKW obejmowały wielowątkowe wsparcie prawne oraz reprezentację Klienta w ramach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika – począwszy od zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu, poprzez przedstawienie i negocjacje propozycji układowych, po reprezentację podczas zgromadzenia wierzycieli. Pomogliśmy również w  projekcie konwersji wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym dłużnika, a następnie w sprzedaży pakietu kontrolnego zrestrukturyzowanej spółki. Podjęte przez nas działania procesowe doprowadziły przede wszystkim do natychmiastowej spłaty znaczącej części wierzytelności.

 

Na dalszym etapie postępowania Kancelaria wspierała Klienta w ramach przygotowania, złożenia i przegłosowania propozycji układowych, przewidujących konwersję jego wierzytelności na większościowy udział w kapitale zakładowym spółki-dłużnika. Obsługa prawna powyższych działań wymagała zaangażowania specjalistów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa spółek, jak również M&A.

 

Dzięki zaproponowanemu modelowi restrukturyzacji zadłużenia, Klient uzyskał znacznie wyższy poziom spłaty wierzytelności, niż w przypadku klasycznego układu restrukturyzacyjnego, w istotnie krótszym terminie.

 

Zastosowanie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych nieszablonowych rozwiązań przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, często prowadzi do znacząco lepszych wyników ekonomicznych niż oczekiwanie na spłaty w ramach układu zawierającego „tradycyjne” rozwiązania restrukturyzacyjne. Nie bez znaczenia pozostaje tu również możliwość uzyskania szybszego zwrotu zaangażowanych środków.

 

Konwersja wierzytelności na udział w kapitale zakładowym dłużnika, może być również sposobem ekspansji przedsiębiorstwa wierzyciela. Obok nabycia przedsiębiorstwa w ramach układu likwidacyjnego, czy też w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa od syndyka, konwersja wierzytelności na udziały lub akcje, powinna być brana pod uwagę przez przedsiębiorców, jako sposób nabywania przedsiębiorstw na korzystnych warunkach”.– wskazał reprezentujący Klienta w postępowaniu mec. Łukasz Sieczka, kierujący Departamentem Upadłości i Restrukturyzacji w RKKW.

 

Wsparcie przy projekcie udzielił między innymi aplikant radcowski Łukasz Lipski, Associate w RKKW.

 

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej