Sukces RKKW przed EUIPO w sporze o wzór wspólnotowy

21 maja 2019

Decyzją z dnia 11.01.2019 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) unieważnił wzór wspólnotowy z uwagi na brak jego indywidualności oraz nowości.

 

Klient RKKW w 2015 roku zawarł umowę licencji, na podstawie której uzyskiwał prawa do korzystania z wzoru wspólnotowego w ramach wymienników ciepła, które są elementami pomp ciepła. W zamian za udzielenie licencji, Klient zobowiązał się do uiszczania wysokich, comiesięcznych opłat licencyjnych, które w istocie miały finansować prowadzone przez kooperanta dalsze prace badawczo-rozwojowe. Umowa została zawarta na 15 lat bez możliwości wypowiedzenia.

 

Wykorzystanie wzoru w ramach wymiennika ciepła okazało się być jednak nieefektywne. Kontrahent wspólnie z Klientem stworzyli nowe prototypy urządzeń – tym razem bez użycia elementu zgodnego z wzorem. Całe przedsięwzięcie finansował Klient, a jednym ze składników wynagrodzenia miały być ww. opłaty licencyjne.

 

Po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych nad nowym rozwiązaniem, kooperant zażądał od Klienta dalszego uiszczania opłat licencyjnych za korzystanie z wzoru, pomimo że nie był on nigdy stosowany, produkowany ani wprowadzany do obrotu zgodnie z treścią umowy licencji. Z uwagi na brak dokonania ww. płatności kooperant wszczął liczne postępowania o zapłatę przeciwko Klientowi RKKW

 

RKKW, reprezentując Klienta w postępowaniach o zapłatę, zainicjowała postępowanie przed EUIPO. W jego toku prawnicy Kancelarii skutecznie wykazali, że wzór nie spełniał przesłanek jego ochrony, a zatem powinien podlegać unieważnieniu. Jedynym bowiem dowiedzionym użyciem wzoru jest jego wykorzystanie w ramach wymiennika ciepła, w którym element ten jest całkowicie niewidoczny dla przeciętnego użytkownika. Oznacza to, że nie będzie wywoływał na jego odbiorcach potencjalnego, odmiennego wrażenia, co stanowi jedną z przesłanek ochrony wzorów wspólnotowych.

 

EUIPO zauważyło także, że większość cech istotnych całego wzoru spełnia określone funkcje techniczne w ramach wymiennika, co uniemożliwia ich ochronę na mocy przepisów rozporządzenia 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych. Z tych przyczyn EUIPO unieważniło prawo z rejestracji do wzoru wspólnotowego niedoszłego kooperanta Klienta. Decyzja nie jest prawomocna.

 

Klienta RKKW w postępowaniu przed EUIPO reprezentuje r.pr. Aneta Pankowska – partner w Kancelarii RKKW, kierująca Departamentem IP ze wsparciem aplikanta adwokackiego Aleksandry Modzelewskiej.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej