Sukces Klientki RKKW w sporze o naruszenie dóbr osobistych

31 maja 2022

Spór związany był z publikacją w jednej z lokalnych gazet. W wydaniu papierowym oraz na portalu internetowym gazety opublikowano artykuł, którego przedmiotem było życie prywatne powódki – klientki RKKW. W artykule naruszono także jej godność i dobre imię. Oceny sformułowane pod adresem powódki były dla niej obraźliwe i zniesławiające.

 

W toku postępowania, Prawnicy RKKW podkreślali, że publikowanie bez zgody Klientki RKKW – jako osoby prywatnej – jakichkolwiek treści odnoszących się do jej życia prywatnego, czy osobistego jest bezprawne. Co więcej, w sprawie nie doszłoby do wyłączenia bezprawności działania nawet wówczas, gdyby publicznie rozpowszechniane zarzuty miały charakter prawdziwy, a ich publiczne rozpowszechnianie miałoby służyć obronie społecznie uzasadnionego interesu. Skrajnie negatywne oceny sformułowane pod adresem Klientki nie były jednak oparte na rzeczywistym i prawdziwym  stanie faktycznym – stała się bowiem ofiarą nagonki medialnej z uwagi na powszechne zainteresowanie jej partnerem – znanym oraz zamożnym przedsiębiorcą.

 

Na skutek działań Prawników RKKW, już na samym początku postępowania sądowego, z przestrzeni internetowej usunięto bezprawną publikację naruszającą dobra osobiste Klientki. Sąd udzielił także zabezpieczenia roszczeń powódki poprzez zakazanie pozwanym publikowania jakichkolwiek informacji na temat życia prywatnego i osobistego powódki w toku procesu.  Po pierwszej rozprawie doszło także do zawarcia korzystnej ugody sądowej. Na jej podstawie strona pozwana zobowiązała się do powstrzymania od naruszeń w przyszłości, a także do przeproszenia powódki, m.in. przez opublikowanie przeprosin na stronie głównej portalu gazety. Ponadto, pozwana zobowiązała się do zapłaty kwoty na cel społeczny tytułem zadośćuczynienia za naruszenie oraz do częściowego pokrycia kosztów sądowych.

 

Klientkę w sporze reprezentowała radca prawna Aneta Pankowska (Partner), przy wsparciu  działu IP kancelarii RKKW, w szczególności prawniczki  Aleksandry Rudzińskiej (Junior Associate).

 

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Sukces Klientki RKKW w sporze o naruszenie dóbr osobistych

Kancelaria RKKW reprezentuje Klientkę w sporze z jednym z największych wydawców o naruszenie jej prywatności oraz dobrego imienia w ogólnokrajowej gazecie oraz na portalu internetowym. Do naruszenia dóbr osobistych Klientki doszło w artykule, w którym została opisana z imienia i nazwiska, podano szereg informacji z jej życia osobistego oraz rodzinnego, a nadto przedstawiono ją w niekorzystnym świetle. Motywem publikacji było medialne zainteresowanie partnerem Klientki – znanym oraz zamożnym przedsiębiorcą.

 

Prawnicy RKKW wskazywali w pierwszej kolejności na konieczność trwałego usunięcia spornej publikacji z portalu. Pozostawienie kwestionowanego materiału w przestrzeni publicznej utrzymywałoby bowiem stan, w którym nadal rozpowszechniane byłyby materiały naruszające prywatność Klientki. Odnosząc się do pojawiających w ostatnim orzecznictwie poglądów o braku podstaw do usuwania jakichkolwiek publikacji z sieci Internet, oraz uznawanie za wystarczające jedynie opatrywanie ich wzmianką o naruszeniu dóbr osobistych, prawnicy RKKW wskazywali, że taka ochrona byłaby nieadekwatna w tej sprawie. Ponadto za pozostawieniem w sieci spornej publikacji nie przemawia żaden interes społeczny.  Nieadekwatność. Żądanie pozwu obejmowało także zakaz rozpowszechniania publikacji w przyszłości, przeprosiny oraz zapłatę zadośćuczynienia.

 

Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał  Pozwanej trwałe usunięcie spornego artykułu wraz z wszelkimi do niego odniesieniami oraz zakazał Pozwanej rozpowszechniania tego artykułu w tytułach prasowych i serwisach internetowych, których Pozwana jest wydawcą. Nadto Sąd nakazał złożenie oświadczenia przepraszającego oraz zapłatę zadośćuczynienia.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Sprawę prowadzi radca prawny Aneta Pankowska przy wsparciu adwokata Aleksandry Staniaszek oraz prawniczek Aleksandry Rudzińskiej i Kingi Sasimowskiej.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej