Sukces Klienta RKKW z branży energetycznej

Kancelaria RKKW skutecznie pomogła Klientowi z branży energetycznej w wyegzekwowaniu wynagrodzenia za sprzedaż energii elektrycznej.

 

Wobec niespełnienia w terminie świadczenia w wysokości ponad 13 mln zł tytułem sprzedaży energii elektrycznej, Klient, reprezentowany przez prawników z Kancelarii RKKW, skierował sprawę na drogę postępowania sądowego. Po wytoczeniu powództwa oraz prowadzonych przez strony rozmowach, pozwany w całości zaspokoił dochodzone pozwem roszczenie główne.

 

„Dobrowolne zaspokojenie roszczenia w toku postępowania to najlepszy scenariusz, jaki mogliśmy przewidzieć dla naszego Klienta. Analizowany przypadek pokazuje, że rzeczowe argumenty potrafią przekonać nie tylko sąd, ale także przeciwnika procesowego. Uniknięcie długotrwałego i czasochłonnego postępowania sądowego jest dużym sukcesem Kancelarii” – komentuje r.pr. Dariusz Kulgawczuk.

 

Sprawę prowadzili radcowie prawni Dariusz Kulgawczuk (Partner) oraz Maria Czaińska (Counsel) przy wsparciu aplikantki radcowskiej Zuzanny Łozińskiej.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW z branży energetycznej

24 maja 2022

Kancelaria RKKW skutecznie pomogła Klientowi z branży energetycznej w wyegzekwowaniu wynagrodzenia za sprzedaż energii elektrycznej.

 

Wobec niespełnienia w terminie świadczenia w wysokości ponad 13 mln zł tytułem sprzedaży energii elektrycznej, Klient, reprezentowany przez prawników z Kancelarii RKKW, skierował sprawę na drogę postępowania sądowego. Po wytoczeniu powództwa oraz prowadzonych przez strony rozmowach, pozwany w całości zaspokoił dochodzone pozwem roszczenie główne.

 

„Dobrowolne zaspokojenie roszczenia w toku postępowania to najlepszy scenariusz, jaki mogliśmy przewidzieć dla naszego Klienta. Analizowany przypadek pokazuje, że rzeczowe argumenty potrafią przekonać nie tylko sąd, ale także przeciwnika procesowego. Uniknięcie długotrwałego i czasochłonnego postępowania sądowego jest dużym sukcesem Kancelarii” – komentuje r.pr. Dariusz Kulgawczuk.

 

Sprawę prowadzili radcowie prawni Dariusz Kulgawczuk (Partner) oraz Maria Czaińska (Counsel) przy wsparciu aplikantki radcowskiej Zuzanny Łozińskiej.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej