Sukces Klienta RKKW z branży energetycznej

24 maja 2022

Kancelaria RKKW skutecznie pomogła Klientowi z branży energetycznej w wyegzekwowaniu wynagrodzenia za sprzedaż energii elektrycznej.

 

Wobec niespełnienia w terminie świadczenia w wysokości ponad 13 mln zł tytułem sprzedaży energii elektrycznej, Klient, reprezentowany przez prawników z Kancelarii RKKW, skierował sprawę na drogę postępowania sądowego. Po wytoczeniu powództwa oraz prowadzonych przez strony rozmowach, pozwany w całości zaspokoił dochodzone pozwem roszczenie główne.

 

„Dobrowolne zaspokojenie roszczenia w toku postępowania to najlepszy scenariusz, jaki mogliśmy przewidzieć dla naszego Klienta. Analizowany przypadek pokazuje, że rzeczowe argumenty potrafią przekonać nie tylko sąd, ale także przeciwnika procesowego. Uniknięcie długotrwałego i czasochłonnego postępowania sądowego jest dużym sukcesem Kancelarii” – komentuje r.pr. Dariusz Kulgawczuk.

 

Sprawę prowadzili radcowie prawni Dariusz Kulgawczuk (Partner) oraz Maria Czaińska (Counsel) przy wsparciu aplikantki radcowskiej Zuzanny Łozińskiej.

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej