Sukces Klienta RKKW w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy

1 września 2021

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Klienta RKKW i uchylił decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z 15.02.2021 r. uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z 28.12.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy” na odcinku przebiegającym przez dzielnicę Wesoła w tzw. wariancie zielonym (budowa drogi ekspresowej w formie nasypu). GDOŚ przyjął, że decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości miejscowej organów administracji publicznej. W ocenie GDOŚ, w sprawie powinien bowiem rozstrzygać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Przypomnieć należy tylko, że RDOŚ w Warszawie został wyłączony od orzekania w sprawie przez GDOŚ w 2017 r., który to sam wskazał na RDOŚ w Białymstoku jako organ uprawniony do wydania decyzji. Wojewódzki Sąd Administracji w Warszawie uchylając decyzję GDOŚ podzielił argumenty podnoszone w skardze, wskazując na wadliwość tego rozstrzygnięcia.

 

Klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie reprezentuje r. pr. dr Adrian Sypnicki, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnoprawnych aspektów inwestycji budowlanych, w tym szeroko rozumianego prawa zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz nieruchomości.

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej