Sukces Klienta RKKW w sprawie bezczynności Konserwatora Zabytków

8 czerwca 2022

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwzględnił ponaglenie Klienta RKKW i potwierdził, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił się bezczynności w rozstrzygnięciu sprawy.

 

Po uchyleniu przez Ministra Kultury niekorzystnego postanowienia i skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, organ ten nie wydał w ustawowym terminie rozstrzygnięcia. Konserwator wskazał, że do momentu zwrotu akt z organu odwoławczego, nie jest w stanie wydać rozstrzygnięcia w sprawie. Mimo monitorowania sprawy przez RKKW, Konserwator Zabytków przez kilka miesięcy nie wydał w sprawie rozstrzygnięcia.

 

Na skutek wniesionego ponaglenia, Minister Kultury w całości uwzględnił argumentację przedstawioną przez RKKW i potwierdził, że Konserwator Zabytków pozostawał w stanie bezczynności. Minister Kultury zaznaczył, że brak posiadania akt sprawy przez organ administracji lub bierne oczekiwanie na ich zwrot, czego w istocie dopuścił się Konserwator Zabytków, nie może być przesłanką uzasadniającą zwłokę w wydaniu rozstrzygnięcia w terminie. Organ administracji powinien skorzystać z dostępnych środków jak wykonanie kopii niezbędnych dokumentów, aby zakończyć sprawę w ustawowym terminie. Minister Kultury wskazał, że Konserwator nie podjął żadnych działań w celu uzyskania dostępu do akt sprawy. W konsekwencji, Minister Kultury stwierdzając, że Konserwator Zabytków pozostawał w stanie bezczynności, określił także termin w jakim Konserwator Zabytków ma obowiązek wydać rozstrzygnięcie.

 

Klienta w postępowaniu przed Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował adw. dr. Jarosław Szewczyk, Partner Zarządzający oraz r.pr. dr. Adrian Sypnicki Senior Associate w Kancelarii RKKW.

 

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie bezczynności Konserwatora Zabytków

8 czerwca 2022

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwzględnił ponaglenie Klienta RKKW i potwierdził, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił się bezczynności w rozstrzygnięciu sprawy.

 

Po uchyleniu przez Ministra Kultury niekorzystnego postanowienia i skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, organ ten nie wydał w ustawowym terminie rozstrzygnięcia. Konserwator wskazał, że do momentu zwrotu akt z organu odwoławczego, nie jest w stanie wydać rozstrzygnięcia w sprawie. Mimo monitorowania sprawy przez RKKW, Konserwator Zabytków przez kilka miesięcy nie wydał w sprawie rozstrzygnięcia.

 

Na skutek wniesionego ponaglenia, Minister Kultury w całości uwzględnił argumentację przedstawioną przez RKKW i potwierdził, że Konserwator Zabytków pozostawał w stanie bezczynności. Minister Kultury zaznaczył, że brak posiadania akt sprawy przez organ administracji lub bierne oczekiwanie na ich zwrot, czego w istocie dopuścił się Konserwator Zabytków, nie może być przesłanką uzasadniającą zwłokę w wydaniu rozstrzygnięcia w terminie. Organ administracji powinien skorzystać z dostępnych środków jak wykonanie kopii niezbędnych dokumentów, aby zakończyć sprawę w ustawowym terminie. Minister Kultury wskazał, że Konserwator nie podjął żadnych działań w celu uzyskania dostępu do akt sprawy. W konsekwencji, Minister Kultury stwierdzając, że Konserwator Zabytków pozostawał w stanie bezczynności, określił także termin w jakim Konserwator Zabytków ma obowiązek wydać rozstrzygnięcie.

 

Klienta w postępowaniu przed Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował adw. dr. Jarosław Szewczyk, Partner Zarządzający oraz r.pr. dr. Adrian Sypnicki Senior Associate w Kancelarii RKKW.

 

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej