Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

Klient RKKW, menedżer w spółce należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej z branży produkcyjnej, domagał się od byłego pracodawcy wypłaty należnej premii. Był to element wynagrodzenia, uzależniony od wyników spółki, mierzalnych i obiektywnych, określanych corocznie we właściwym regulaminie obowiązującym u pracodawcy.

Pracodawca, pomimo osiągnięcia przez spółkę zakładanych wyników, odmówił Klientowi RKKW wypłaty należnej premii, uzasadniając to otrzymaniem przez niego innych korzyści związanych z zakończeniem współpracy.

Sąd I instancji oddalił powództwo w całości uznając, że dochodzenie premii w tej sytuacji ma charakter nadużycia prawa, z uwagi na otrzymanie przez pracownika świadczeń, które w ocenie sądu miały charakter ekwiwalentny wobec żądanej premii.

Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił wyrok sądu I instancji uwzględniając powództwo Klienta Kancelarii RKKW, zasądzając na jego rzecz premię. Sąd Okręgowy podzielił argumentację RKKW, wskazując, że wypłata świadczeń takich jak np. odszkodowanie za obowiązujący po rozwiązaniu umowy o pracę zakaz konkurencji należy do obowiązków pracodawcy i kwoty te nie mogą być traktowane jako świadczenie zastępcze wobec premii. Jednocześnie podkreślono, że nie można pozbawić pracownika prawa do premii za czas, w którym świadczył on pracę.

Wyrok jest prawomocny.

Klienta w sporze reprezentował radca prawny Łukasz Sieczka – Partner RKKW oraz radca prawny Łukasz Lipski – Senior Associate.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej