Sukces Klienta RKKW: Sąd zakazuje działalności konkurencyjnej na czas procesu

30 kwietnia 2020

W imieniu naszego Klienta – funduszu inwestycyjnego inwestującego w nowoczesne spółki technologiczne wystąpiliśmy z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń Klienta o nakazanie zaniechania działalności konkurencyjnej (przed wszczęciem procesu).  Klient zainwestował w spółkę z branży druku 3D. Inwestycja związana była z finansowaniem prac badawczo-rozwojowych oraz przygotowaniem komercjalizacji innowacyjnego urządzenia do zastosowania w druku 3D. W umowie inwestycyjnej każdy z dotychczasowych wspólników zobowiązał się do zaniechania prowadzenia działalności konkurencyjnej (w tym także w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad urządzeniem o identycznych funkcjonalnościach). Jeden ze wspólników poróżnił się ze spółką i złamał ten zakaz. Bazując na informacjach zgromadzonych w spółce, niezależnie i niemal równolegle ze spółką, rozpoczął oferowanie na rynku takiego samego urządzenia. Działalność ta negatywnie wpływała na plany spółki, która liczyła na komercjalizację urządzenia na zasadach wyłączności.

 

Udzielając zabezpieczenia, Sąd uznał, że wnioskodawca uprawdopodobnił roszczenie, jak też ma interes prawny w zabezpieczeniu. Sąd za dopuszczalne uznał – w ramach swobody umów – związanie się zakazem konkurencji. Zaoferowane dowody – zdaniem Sądu – świadczą o naruszeniu tego zakazu. Jak wskazał Sąd: „Umowa inwestycyjna oraz zawarty w niej zakaz konkurencji, ma charakter terminowy, uprawnionemu przysługuje zatem wymagalne roszczenie materialnoprawne zmierzające do wykonania zobowiązania w naturze, poprzez powstrzymywanie się przez obowiązanego od działań, niezależnie od roszczenia o zapłatę kar umownych za naruszenie zakazu konkurencji.” W zakresie istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego, Sąd wskazał, że „działalność obowiązanego utrudnia osiągnięcie sukcesu ekonomicznego przez rzeczoną spółkę, a tym samym utrudnia zwrot kapitału i osiągnięcie zysku przez uprawnionego jako inwestora. Ewentualna ochrona, którą otrzyma uprawniony w przypadku pozytywnego dla niego zakończenia sporu z obowiązanym, zważywszy na dotychczasowe postępowanie obowiązanego naruszającego zakaz konkurencji bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, ignorowanie wezwań do zaprzestania prowadzenia działalności konkurencyjnej (…), może być spóźniona.

 

Warto zatem dochodzić roszczenia o nakazanie zaniechania prowadzenia działalności konkurencyjnej, zwłaszcza, że uprawniony może otrzymać natychmiastową ochronę. W praktyce poprzestaje się często na dochodzeniu kar umownych za naruszenie zakazu. Takie rozwiązanie nie zawsze jest jednak wystarczające.

 

Postanowienie jest skuteczne i wykonalne, nieprawomocne. Sprawa główna jest w toku.

 

Klienta w sporze reprezentuje radca prawny Aneta Pankowska – Partner Kancelarii RKKW oraz adwokat Aleksandra Staniaszek.

 

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej