Sukces Klienta RKKW: Redaktorzy naczelni popularnych stacji telewizyjnych zobowiązani do opublikowania sprostowań

22 sierpnia 2022

Na skutek działań prawników RKKW – wyrokiem z dnia 12.08.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał redaktorom naczelnym popularnych stacji telewizyjnych oraz powiązanego z nimi serwisu internetowego publikację sprostowań prasowych.

 

Klient RKKW zażądał od redaktorów naczelnych opublikowania zintegrowanego zbioru sprostowań  nieprawdziwych informacji zawartych w reportażu oraz artykule. Reportaż został wyemitowany w ramach popularnego programu, emitowanego cyklicznie na antenie obu stacji.  Redaktorzy naczelni odmówili publikacji sprostowania. Zarzucili brak legitymacji biernej, wskazując, że legitymowany biernie jest redaktor audycji, a nie telewizji, czy portalu. Podnieśli także naruszenie wymogów prawa prasowego m.in. brak interesu prawnego w publikacji sprostowań, przekroczenie maksymalnej objętości określonej przepisami prawa,  nierzeczowość, odnoszenie się do informacji nieistotnych oraz ocen (zamiast faktów) czy nawet wadliwej konstrukcji wniosku. Z uwagi na odmowę publikacji sprostowań, Klient RKKW wystąpił na drogę sądową.

 

 

W toku postępowania sądowego, prawnicy RKKW przedstawili szeroką argumentację co do legitymacji biernej po stronie redaktorów naczelnych każdej ze stacji w zakresie publikacji sprostowań wyemitowanej audycji. Podkreślali, że redaktorem naczelnym zobowiązanym  do opublikowania sprostowania prasowego jest osoba posiadająca uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji danego dziennika lub czasopisma – w niniejszej sprawie  stacji telewizyjnej – a nie jak twierdzili pozwani – redaktor  naczelny danej audycji. W toku postępowania wykazano, że redaktor naczelny audycji faktycznie podlega zwierzchnictwu dyrektora programowego (czyli redaktora naczelnego stacji) i zobowiązany jest stosować się do jego poleceń w zakresie redakcyjnego kontentu. Ponadto prawnicy RKKW wykazali, że wniosek o publikację sprostowania był sformułowany jednoznacznie oraz rzeczowo,  przekazując odbiorcom konkretny, spójny komunikat. Ponadto argumentowano, że tekst sprostowania nie przekracza dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy, prostowane treści są weryfikowalne pod kątem prawdy/fałszu, a Klient RKKW posiada interes w publikacji sprostowania, bo opublikowane treści w sposób zasadniczy rzutują na ocenę jego działalności.

 

Sąd Apelacyjny w całości podzielił argumentację prawników RKKW oraz nakazał publikację sprostowań wszystkim trzem pozwanym. Wyrok jest prawomocny (sygn. akt: V ACa 521/22).

 

Klienta w sporze reprezentowała radca prawna Aneta Pankowska (Partner), przy wsparciu  prawniczki  Aleksandry Rudzińskiej (Associate).

 

O niniejszej sprawie informowali także: Polska Agencja Prasowa S.A., Polska Times czy Bankier.pl.

 

 

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej