Sukces Klienta RKKW: prawomocne udzielenie zabezpieczenia w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

17 stycznia 2022

Postanowieniem z dnia 02.12.2021 r. (sygn. akt III Cz 189/21) Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie wydawcy hotelarskiego portalu branżowego na zabezpieczenie nakazujące mu zamieszczenie wzmianki informującej, że opublikowane treści mogą naruszać dobra osobiste – dobre imię i godność Klienta RKKW, a ponadto, że w sprawie toczy się postępowanie sądowe. Klientem Kancelarii jest znany w branży, doświadczony specjalista, obecnie pełniący rolę Prezesa Zarządu dużej spółki z branży hotelarskiej. Szerzej o sprawie pisaliśmy tutaj: https://rkkw.pl/sukces/sukces-klienta-rkkw-w-sprawie-o-ochrone-dobr-osobistych/.

 

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego wskazuje na poparcie argumentacji Prawników RKKW, którzy w toku postępowania podkreślali, że naruszenia dóbr osobistych są oczywiste i wynikają z charakteru wypowiedzi formułowanych pod adresem Klienta. Przy czym do zażalenia nie został dołączony ani jeden dowód, który prawdziwość dyfamujących treści mógłby potwierdzać. Prawnicy RKKW argumentowali ponadto, że postawa wydawcy stoi w sprzeczności z obowiązkiem staranności i rzetelności dziennikarskiej, a ponadto w sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek wyłączających bezprawność naruszenia.

 

Postanowienie jest prawomocne.

 

Klienta w sporze reprezentuje radca prawny Aneta Pankowska – Partner w Kancelarii RKKW. W sprawę zaangażowana jest także prawniczka  Aleksandra Rudzińska.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej