Sukces Klienta RKKW: Powództwo o opłaty licencyjne za korzystanie ze wzoru przemysłowego w całości oddalone

Wyrokiem z dnia 10.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił wszystkie roszczenia przeciwnika Klienta RKKW. Obejmowały one żądania zapłaty opłat licencyjnych z tytułu umowy na komercyjne korzystanie ze wzorów przemysłowych oponenta.

 

W roku 2015 strony nawiązały współpracę w zakresie wspólnego rozwijania technologii z zakresu magazynowania chłodu. Kontrahent klienta RKKW przekonał go, że technologia urzeczywistniona w urządzeniu chłodniczym ma komercyjny potencjał, ale wymaga dopracowania. Monopol na korzystanie z technologii miał zapewniać wzór przemysłowy, odnoszący się do kształtu zasadniczego elementu tego urządzenia. Klient uwierzył zapewnieniom kontrahenta, że działanie urządzenia ma komercyjny potencjał. Strony zawarły więc umowę o korzystanie ze wzoru przemysłowego. Umowa została zawarta na 15 lat i przewidywała wysokie miesięczne opłaty licencyjne.

 

Po dodatkowych pracach B+R, które miały przygotować urządzenie do komercjalizacji, ujawniły się zasadnicze wady w działalności urządzenia. Ostatecznie opracowano inne urządzenie, w którym element chroniony wzorem przemysłowym w ogóle nie znajdował zastosowania.

 

Nielojalny kontrahent postanowił jednak w dalszym ciągu żądać płatności z tytułu zwartej, choć niewykonywanej umowy licencyjnej. Po odmowie zapłaty skierował swe żądania na drogę sądową, uzyskując nakazy zapłaty co do poszczególnych opłat licencyjnych.

 

Analizując sprawę prawnicy RKKW dostrzegli możliwość powołania się na nieważność umowy licencyjnej z uwagi na to, że wzór przemysłowy nie miał zdolności rejestrowej. Po pierwsze, jego kształt wynikał wyłącznie  z funkcji technicznej. Po drugie element ten, podczas jedynego rzeczywistego użycia w urządzeniu pozostawał niewidoczny. Kancelaria RKKW skierowała do EUIPO wniosek o unieważnienie wzoru. Ponadto – w sprzeciwach od nakazów zapłaty – zarzucono nieważność umowy z uwagi na dyssens oświadczeń stron umowy. Klient RKKW chciał nabyć sprawną technologię, a nie element urządzenia o określonym wyglądzie.

 

Wniosek o unieważnienie wzoru okazał się skuteczny i wzór – we wszystkich zarejestrowanych postaciach – został prawomocnie unieważniony. Było to wystarczającą przesłanką do oddalenia powództwa w całości i zasądzenia kosztów na rzecz Klienta RKKW.

 

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Klienta w sporze reprezentuje radca prawny Aneta Pankowska (Partner), przy wsparciu  radcy prawnego Piotra Frelaka oraz prawniczki Aleksandry Rudzińskiej.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej