Sąd wstrzymuje wykonalność wyroku na wniosek RKKW

3 lutego 2021

Od klienta RKKW zasądzono prawomocnie kwotę ponad 17 mln zł. Druga strona wniosła o nadanie klauzuli wykonalności, aby rozpocząć egzekucję. Wszystko to działo się zanim sąd sporządził uzasadnienie wyroku.

 

RKKW wystąpiło o wstrzymanie rozpoznania wniosku o nadanie klauzuli do czasu sporządzenia uzasadnienia, a po jego otrzymaniu w ciągu kilku dni złożyło wniosek o wstrzymanie wykonalności prawomocnego wyroku. Sąd Apelacyjny uwzględnił wniosek i wstrzymał wykonalność wyroku do czasu zakończenia postępowania kasacyjnego.

 

Sprawa pokazuje, że do wstrzymania wykonalności prawomocnego wyroku nie jest potrzebne wniesienie skargi kasacyjnej. Dla ochrony interesów klienta niezbędne było szybkie działanie. Opracowanie i przygotowanie strategii bezpośrednio po niekorzystnym wyroku pozwoliło klientowi na uniknięcie egzekucji i spokojne przygotowanie skargi kasacyjnej.

 

Klienta w tej sprawie reprezentują radcowie prawni Damian DworekPiotr Frelak.

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej