Sąd uchyla klauzulę wykonalności na oświadczenie, w którym klient RKKW poddał się egzekucji

13 lipca 2020

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest uznawane za pewne zabezpieczenie roszczeń i prosty sposób na szybkie przeprowadzenie egzekucji. Dlatego jest ono powszechnie wykorzystywane  w umowach najmu. W sprawie klienta RKKW – najemcy dużej powierzchni biurowo-konferencyjnej, okazało się że wynajmujący nie mogą wykorzystywać tego zabezpieczenia w sposób dowolny.

 

Klientem RKKW w tej sprawie był najemca przestrzeni konferencyjno-szkoleniowej. W związku z poważnymi i długotrwałymi wadami przedmiotu najmu skierował oświadczenie o obniżeniu czynszu. W odpowiedzi wynajmujący wykorzystał oświadczenie klienta RKKW o poddaniu się egzekucji i zaczął na jego podstawie prowadzić egzekucję na kwotę kilkuset tysięcy złotych. W ramach egzekucji zajął rachunki bankowe i ruchomości klienta. Na te działania nałożył się okres epidemii COVID-19 i ustawowe ograniczenia prowadzenia przez klienta RKKW działalności gospodarczej.

Kancelaria, w imieniu klienta, zaskarżyła postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i zarzuciła wynajmującemu m.in. brak wykazania zdarzenia, od którego uzależnione było nadanie klauzuli wykonalności. Sąd podzielił ten zarzut i stwierdził, że „Wskazanie zdarzenia, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej, musi być jednoznaczne w tym znaczeniu, że opis zdarzenia w akcie notarialnym jest wystarczający do jego zidentyfikowania. Wykazanie tych okoliczności obciąża zaś wierzyciela”. W konsekwencji sąd uchylił klauzulę wykonalności i doprowadził do pozbawienia mocy tytułu wykonawczego. Postanowienie ochroniło klienta przed bezpodstawną egzekucją na kwotę ponad miliona złotych, bowiem w międzyczasie wynajmujący naliczył w stosunku do niego karę umowną.

 

Osobą z RKKW zajmującą się sprawą byli radca prawny Piotr Frelak oraz adwokat Natalia Ruszkowska.

 

Postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności jest prawomocne.

 

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej