Sąd prawomocnie oddala powództwo przeciwko bankowi o utracone korzyści

4 czerwca 2019

Jak już informowaliśmy we wpisie z dnia 20 marca 2019 r. wyrokiem z dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił powództwo przeciwko Klientowi RKKW o zapłatę kwoty bliskiej 5 mln zł tytułem utraconych korzyści. Wyrok ten jest już prawomocny.

 

Sąd Okręgowy w Toruniu oddalając powództwo przeciwko bankowi podzielił stanowisko prezentowane przez RKKW, że powód nie wykazał by korzyść, jaką miał uzyskać na skutek zbycia swoich akcji, była pewna, a w konsekwencji, że na skutek działań banku poniósł jakąkolwiek szkodę. Powód nie wniósł apelacji od tego wyroku, w rezultacie czego jest on już prawomocny.

 

Klienta w tej sprawie reprezentowali radca prawny Damian Dworekadwokat Natalia Tracichleb oraz Konrad Oleszczuk.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej