Sąd prawomocnie oddala powództwo przeciwko bankowi o utracone korzyści

4 czerwca 2019

Jak już informowaliśmy we wpisie z dnia 20 marca 2019 r. wyrokiem z dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił powództwo przeciwko Klientowi RKKW o zapłatę kwoty bliskiej 5 mln zł tytułem utraconych korzyści. Wyrok ten jest już prawomocny.

 

Sąd Okręgowy w Toruniu oddalając powództwo przeciwko bankowi podzielił stanowisko prezentowane przez RKKW, że powód nie wykazał by korzyść, jaką miał uzyskać na skutek zbycia swoich akcji, była pewna, a w konsekwencji, że na skutek działań banku poniósł jakąkolwiek szkodę. Powód nie wniósł apelacji od tego wyroku, w rezultacie czego jest on już prawomocny.

 

Klienta w tej sprawie reprezentowali radca prawny Damian Dworekadwokat Natalia Tracichleb oraz Konrad Oleszczuk.

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej