Sąd dwukrotnie wstrzymuje niekorzystne dla naszego Klienta zmiany umowy spółki

Sąd Okręgowy we Wrocławiu już dwukrotnie wstrzymał wykonalność uchwał zgromadzenia wspólników jednej ze spółek dotyczących zmiany umowy tej spółki. Zmiany te rozszerzały katalog podstaw przymusowego umorzenia udziałów.

 

Klient RKKW jest wspólnikiem jednej ze spółek z branży budowalnej. Pod koniec 2022 r. zgromadzenie wspólników tej spółki podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki. Zmiana ta polegała na dodaniu kilku postanowień, które rozszerzały katalog podstaw przymusowego umorzenia udziałów. W ocenie naszego Klienta zmiany te miały jedynie pozornie obiektywny charakter, a w rzeczywistości zostały skonstruowane tak, aby umorzyć wyłącznie jego udziały. Dlatego też Klient RKKW zaskarżył uchwałę o zmianie umowy spółki podnosząc m.in., że prowadzi do obejścia przepisów o wyłączeniu wspólnika. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w całości podzielił argumentację uprawnionego i wstrzymał wykonalność tej uchwały. Postanowienie to jest prawomocne.

 

Kilka miesięcy później zgromadzenie wspólników podjęło kolejną uchwałę o zmianie umowy spółki w przedmiocie przymusowego umorzenia udziałów, której treść nieco różniła się od wcześniejszej uchwały. Tym razem zmiany zostały sformułowane w taki sposób, aby sprawiać wrażenie, że nie dotyczą wprost Klienta RKKW. Nie budziło jednak wątpliwości, że także tym razem były wymierzone przeciwko niemu. W związku z tym uchwała ta także została zaskarżona, a Sąd Okręgowy we Wrocławiu wstrzymał jej wykonalność. Postanowienie o zabezpieczeniu jest nieprawomocne.

 

Klienta w sporze sądowym reprezentuje radca prawny Konrad Oleszczuk przy wsparciu adwokat Joanny Lewtak, zaś projekt koordynuje Karol Maciej Szymański – partner zarządzający.

 

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej