RKKW uzyskuje zabezpieczenie w sporze korporacyjnym

23 stycznia 2020

Kancelaria RKKW uzyskała na rzecz swoich klientów postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń wydane w postępowaniu prowadzonym w ramach sporu korporacyjnego, toczącego się w spółce z branży nowoczesnych technologii.

Wspólnik mniejszościowy zawiadomił spółkę o zamiarze zbycia należących do niego udziałów. Wiązało się to z możliwością zrealizowania przez pozostałych wspólników przysługującego im, na mocy umowy spółki, prawa pierwszeństwa. Pomimo wszczęcia stosownej procedury w tym zakresie, wspólnik mniejszościowy nie złożył oświadczenia o sprzedaży jego udziałów na rzecz pozostałych wspólników w ustalonym miejscu i terminie. Pozostali wspólnicy postanowili bronić swoich praw składając powództwo o złożenie zastępczego oświadczenia woli wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez zakazanie zbywania udziałów oraz żądaniem zagrożenia obowiązanemu obowiązkiem zapłaty kwoty w wysokości 20.000,00 zł na rzecz każdego ze wspólników za każdy przypadek naruszenia.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie, mocą którego udzielił zabezpieczenia roszczeń wspólników spółki związanych z realizacją prawa pierwszeństwa, w całości uwzględniając przygotowany przez Kancelarię RKKW wniosek i podzielając zawartą w nim argumentację.

Postanowienie nie jest prawomocne.

Wspólników spółki w postępowaniu reprezentuje mec. Łukasz Sieczka ze wsparciem zespołu – r.pr. Agnieszki Nalazek, adw. Aleksandry Kieliszek oraz apl. adw. Katarzyny Sieliwonik.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej