RKKW skutecznie reprezentuje Klienta w sprawie o wpis podwyższenia kapitału zakładowego

9 listopada 2021

Sąd Rejestrowy na wniosek złożony przez Klienta RKKW dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego o 100% mimo obstrukcji ze strony mniejszościowych akcjonariuszy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki w trybie art. 442 KSH było jednym z warunków uzyskania przez Klienta RKKW zewnętrznego finansowania inwestycji o wartości kilkuset mln zł.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego od początku było blokowane przez akcjonariuszy mniejszościowych spółki, którzy zaskarżyli w postępowaniu przed Sądem Okręgowym uchwały stanowiące podstawę wpisu oraz równolegle aktywnie działali przed Sądem Rejestrowym, dążąc do oddalenia wniosku o wpis, ewentualnie zawieszenia postepowania. W spółce trwa bowiem konflikt korporacyjny dotyczący m.in. sposobu wykonywania praw z większościowego pakietu akcji.

 

Przed dokonaniem wpisu Sąd Okręgowy prawomocnie oddalił wniosek akcjonariuszy mniejszościowych o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o uchylenie, ewentualnie ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał, wskazując na brak uprawdopodobnienia roszczenia oraz brak interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Sąd Okręgowy jednoznacznie wskazał, iż: Z całą pewnością pozyskanie finansowania na inwestycje oraz dalszy rozwój spółki nie będzie naruszało dobra wspólnego, zaś w przypadku jej powodzenia, przyniesie korzyść wszystkim akcjonariuszom.

 

Sąd Rejestrowy początkowo zawiesił postępowanie rejestrowe do czasu prawomocnego przesądzenia kwestii dotyczącej wykonywania uprawnień korporacyjnych z większościowego pakietu akcji spółki. Następnie, w wyniku uwzględnienia zażalenia wniesionego w imieniu Spółki przez jej pełnomocników z RKKW, działając w trybie tzw. autokontroli, uchylił postanowienie o zawieszeniu oraz dokonał konstytutywnego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

 

Sąd Rejestrowy w całości zaaprobował przedstawioną argumentację prawną w zakresie braku podstaw do zawieszenia postępowania rejestrowego oraz stanowisko Klienta RKKW o niedopuszczalności blokowania słusznych interesów spółki przez mniejszościowy akcjonariat i ograniczania swobody prowadzenia jednego z największych prywatnych przedsiębiorstw w Polsce. Wpis jest nieprawomocny.

 

W sprawę zaangażowani byli radca prawny Damian Dworek – partner w Kancelarii RKKW, Karol Szymański – Wiceprezes Zarządu RKKW, Dariusz Kulgawczuk – partner w Kancelarii RKKW, radca prawny Maria Czaińska, adwokat Wojciech Rzepiński oraz aplikant radcowski Zuzanna Łozińska.

 

 

 

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej