RKKW przywróciło posiadanie nieruchomości znanemu restauratorowi

19 października 2022

Klient RKKW jest najemcą nieruchomości, w której prowadzi rozpoznawalną restaurację na kulinarnej mapie Warszawy i okolic. Posiadanie tej nieruchomości zostało niespodziewanie, bezprawnie i siłowo odebrane Klientowi RKKW, któremu zablokowano dostęp do nieruchomości oraz uniemożliwiono prowadzenie działalności gospodarczej. W konsekwencji, Klient RKKW był zmuszony tymczasowo zawiesić działalność restauracji, co doprowadziło do powstania po jego stronie szkody majątkowej i wizerunkowej. Bezprawne naruszenie posiadania krzywdziło nie tylko najemcę oraz jego pracowników, ale również gości restauracji, którzy zaplanowali zorganizowanie imprez okolicznościowych na terenie nieruchomości.

 

Sąd uwzględnił wniosek RKKW o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ochronę posiadania i nakazał wydać nieruchomość najemcy, tym samym potwierdzając przysługujące Klientowi RKKW prawa do nieruchomości, jak również bezprawność i samowolność działań osoby naruszającej. Postanowienie to zostało natychmiast wykonane i w konsekwencji posiadanie Nieruchomości zostało przywrócone Klientowi. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji RKKW działalność restauracji została wznowiona.

 

Klienta w sporze reprezentował  radca prawny Dariusz Kulgawczuk oraz radca prawny Maria Czaińska, przy wsparciu Karola Macieja Szymańskiego, radcy prawnego Zuzanny Łozińskiej oraz adwokat Joannny Lewtak.

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej