RKKW doradzała przy programie motywacyjnym VIGO System S.A.

23 listopada 2021

Kancelaria RKKW doradzała VIGO System S.A. – spółce publicznej będącej światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni – w opracowaniu zasad i przy wdrożeniu Programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników na lata 2021 – 2023, opartego na instrumentach finansowych Spółki oraz w przygotowaniu Polityki wynagrodzeń dla członków jej organów.

 

Celem Programu Motywacyjnego było wprowadzenie mechanizmów motywujących kluczowych pracowników Spółki i jej spółek zależnych (z wyłączeniem jednego podmiotu) do podejmowania działań prowadzących do zintensyfikowania rozwoju organicznego Spółki oraz uzyskania długofalowo możliwie wysokich wyników finansowych. Program Motywacyjny przyczynić się ma do długotrwałego związania ze Spółką Członków jej Zarządu i jej kluczowych pracowników oraz jej spółek zależnych, co zapewni utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego prowadzenia spraw Spółki oraz jej spółek zależnych. Na skutek przyjęcia Programu motywacyjnego w Spółce, odpowiedniej modyfikacji uległa również Polityka wynagrodzeń członków jej organów.

 

Opracowując założenia Programu Motywacyjnego zastosowano wyjątkowy sposób ustalania zasad obejmowania akcji przez osoby uprawnione z wyemitowanych w ramach programu warrantów subskrypcyjnych przy zastosowaniu różnych wariantów wysokości wpłat dokonywanych na rzecz Spółki.

 

Ze strony Kancelarii RKKW projektem kierował Karol Maciej Szymański – Wiceprezes Zarządu Kancelarii RKKW, zaś obsługę prawną zapewniali apl. adwokacka Karolina Kobojek – Associate w Kancelarii RKKW, apl. adwokacka Justyna Przybyłek – Junior Associate w Kancelarii RKKW, apl. adwokacka Adriana Płatek – Junior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej