Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

Na łamach hotelarskiego serwisu branżowego ukazały się artykuły, które zawierały nieścisłe i nieprawdziwe informacje dotyczące Klienta RKKW. Na tej podstawie prawnicy RKKW wystąpili do Redaktora Naczelnego z pisemnymi żądaniami sprostowań. Redaktor Naczelny zamieścił dwa sprostowania, ale zrobił to w sposób niezgodny z przepisami Prawa prasowego – w zakresie miejsca oraz sposobu publikacji. Do Redaktora Naczelnego skierowano więc wezwanie do usunięcia z serwisu wadliwych sprostowań oraz do ponownej ich publikacji w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo prasowe (PrPras). Redaktor Naczelny usunął wadliwe sprostowania, ale jednocześnie odmówił ich ponownej publikacji powołując się na rzekome błędy formalne (których uprzednio nie adresował w ramach tzw. trybu naprawczego).

 

W związku nieuzasadnionym działaniem Redaktora Naczelnego sprawa trafiła do sądu. W toku procesu prawnicy RKKW przedstawili szeroką argumentację co do zasadności powództwa wskazując, że:

 

  • publikacja sprostowań nastąpiła przy zastosowaniu zabiegów umniejszających powadze i treści sprostowań, a sam sposób i miejsce publikacji był niezgodny z PrPras;
  • zarzuty Redaktora Naczelnego co do rzekomych błędów formalnych sprostowań są bezprzedmiotowe, bo zostały podniesione po upływie ustawowego terminu i jako takie w ogóle nie powinny być przez Sąd brane pod uwagę;
  • kompozycja i treść sprostowań była zgodna z PrPras, w tym sprostowania były rzeczowe;
  • zarzut stosowania „strategii” SLAPP jest pozbawiony sensu w sprawach o publikację sprostowania prasowego.

 

Sąd Okręgowy nie podzielił argumentacji Redaktora Naczelnego, w tym co do rzekomego nadużycia prawa, a jednocześnie w całości podzielił argumentację prawników RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oraz nakazał publikację sprostowań dwóch artykułów zgodnie z żądaniami. Sprostowania mają zostać opublikowane zarówno na głównej stronie serwisu, jak i bezpośrednio po tekstem każdego z artykułów i mają być widoczne tak długo, jak dostępna jest publikacja. Wyrok jest prawomocny.

 

Klienta w sporze reprezentowała r. pr. Aneta Pankowska – Partner oraz r. pr. Aleksandra Rudzińska – Associate.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej