Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

Klient Kancelarii RKKW będący jednym z trzech wspólników spółki jawnej z branży budowlanej został pozwany przez pozostałych wspólników o wyłączenie go ze spółki.

 

Sprawa trafiła do nas późno. Rozległy konflikt był zaogniony i wydano już postanowienie o zabezpieczeniu w przedmiocie zawieszenia naszego Klienta w wykonywaniu praw do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki. Niemniej, zespół RKKW – w wielowątkowym i złożonym stanie faktycznym – przygotował skuteczną strategię procesową i sędziów rozstrzygających spór przekonał do podniesionych argumentów. Zarzuty stawiane Klientowi zostały odparte.

 

W toku procesu przeciwnicy podejmowali szereg czynności zmierzających do wykazania rzekomych ważnych powodów mających uzasadniać wyłączenie Klienta ze spółki. Finalnie wykazano, że te „ważne powody” nie występują.

 

Po długotrwałym postępowaniu sądowym, Sąd Rejonowy wydał korzystne rozstrzygnięcie i wyrokiem oddalił powództwo w całości, uwzględniając przy tym podnoszoną przez prawników RKKW argumentację. Tym samym Klient nie został wyłączony ze spółki jawnej. Co więcej, Sąd uchylił również ww. postanowienie o zabezpieczeniu, zgodnie z wnioskiem złożonym przez pełnomocników z Kancelarii RKKW.

 

Sąd w uzasadnieniu m.in. wskazał, iż w sprawie nie wykazano, aby pozwany dopuszczał się negatywnych działań wobec Spółki, zaś powoływane przez powodów okoliczności sprzed kilku lat, które miały rzekomo uzasadniać wyłączenie stanowiły w rzeczywistości pretekst do wyeliminowania pozwanego ze spółki z powodu konfliktu między nim a powodami. Jednakże sam konflikt między wspólnikami nie może być przyczyną wyłączenia, szczególnie gdy nie sposób przypisać odpowiedzialności za jego wywołanie i brak wzajemnego zaufania tylko jednemu ze wspólników.

 

Wyrok i postanowienie nie są prawomocne.

 

Klienta w sporze sądowym reprezentuje radca prawny Maria Czaińska – Counsel w Kancelarii RKKW oraz adwokat Joanna Lewtak – Associate w Kancelarii RKKW, zaś projekt koordynuje Karol Maciej Szymański – Partner zarządzający.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej