Klient RKKW zawarł ugodę kończącą wieloletni spór w branży energetycznej

11 maja 2020

Klient RKKW zawarł ugodę, która zakończyła wieloletni spór o nabycie udziałów spółki celowej z branży energetycznej. Następnie Sąd Okręgowy w Łodzi prawomocnym postanowieniem umorzył postępowanie w sprawie zobowiązania Klienta RKKW do złożenia oświadczenia woli i realizacji umowy przedwstępnej nabycia udziałów spółki.

 

Klient RKKW zawarł warunkową umowę przedwstępną nabycia udziałów spółki celowej z branży energetycznej. Umowa przyrzeczona nie została zawarta w terminie określonym w umowie przedwstępnej, gdyż pojawił się spór co do spełnienia warunków zawieszających, jak również co do ważności samej umowy przedwstępnej. Ponadto w ramach działań w postępowaniu Klient RKKW wniósł pozew wzajemny, w którym żądał orzeczenia rozwiązania ww. warunkowej umowy przedwstępnej nabycia udziałów. W postępowaniu, oprócz niespełnienia warunków zawieszających oraz okoliczności przemawiających za nieważnością umowy przedwstępnej, Sąd badał także kwestię klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków w związku ze zmianą otoczenia gospodarczego i prawnego.

 

Długotrwały i złożony spór pomiędzy stronami został ostatecznie rozstrzygnięty na podstawie ugody pozasądowej, w której to strony rozwiązały umowę przedwstępną.

 

„Przypadek naszego Klienta wskazuje, że długotrwałe spory opłaca się rozwiązywać polubownie, czego natychmiastowym i pozytywnym skutkiem jest ustanie stanu niepewności co do treści przyszłego rozstrzygnięcia. Niewątpliwie jednak sukcesem naszego Klienta jest przede wszystkim realizacja jego interesu w postaci rozwiązania umowy przedwstępnej.” – wskazuje mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW.

 

W ramach Kancelarii RKKW projekt prowadził radca prawny Dariusz Kulgawczuk przy wsparciu radcy prawnego Kornelii Łuczejko oraz radcy prawnego Dagmary Błaszkiewicz.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej