Klient RKKW zawarł ugodę kończącą spór korporacyjny

6 kwietnia 2021

Klient RKKW, większościowy wspólnik sp. z o.o. z branży handlowej, po uzyskaniu zabezpieczenia w sprawie o wyłączenie wspólnika, zawarł ugodę ze swoim przeciwnikiem procesowym. Ugoda zmierza do zakończenia wszelkich sporów pomiędzy stronami i pozostania Klienta RKKW jedynym wspólnikiem sp. z o.o. na satysfakcjonujących dla obu stron warunkach. Zawiera również korzystne dla Klienta postanowienia dotyczące m.in. zakazu działalności konkurencyjnej wspólnika.

 

Kancelaria RKKW specjalizuje się w sporach korporacyjnych, niemniej każdorazowo wiodący dla nas jest interes Klienta, który w większości przypadków nie polega jednak na wieloletnich sporach sądowych. Dlatego też zawsze rekomendujemy naszym Klientom otwarcie na ewentualne możliwości porozumienia się. Cieszymy się, że i tym razem spór korporacyjny zakończył się ugodą korzystną dla naszego Klienta” – skomentował radca prawny Dariusz Kulgawczuk, partner Kancelarii RKKW, kierujący zespołem reprezentującym Klienta.

 

W skład zespołu Kancelarii RKKW zaangażowanego w postępowanie sądowe i negocjacje ugody  wchodzili radca prawny Dariusz Kulgawczuk oraz adwokat Katarzyna Półtorak.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej