Klient RKKW zawarł ugodę chroniącą spółkę przed sporem korporacyjnym

21 maja 2021

Klient RKKW, będący wspólnikiem sp. z o.o., zawarł ugodę z pozostałymi udziałowcami, która zapobiegła eskalacji konfliktu właścicielskiego. Działanie to uchroniło spółkę i jej wspólników przed uwikłaniem ich w szereg procesów sądowych.

 

Klient RKKW jest wspólnikiem większościowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, produkującej opakowania z tworzyw sztucznych. W wyniku spadkobrania, w spółce pojawili się nowi udziałowcy z odmienną wizją prowadzenia biznesu. Doprowadziło to do powstania impasu korporacyjnego m.in. wobec niemożności wyłonienia nowego zarządu i dokonania zmian w umowie spółki. Kancelaria RKKW reprezentowała wspólnika większościowego w negocjacjach ugodowych z pozostałymi wspólnikami spółki. Efektem tych rozmów było zawarcie porozumienia, dotyczącego przyszłego kształtu struktury korporacyjnej spółki, składu organów oraz zasad jej bieżącego funkcjonowania.

 

„Przypadek naszego Klienta pokazuje, że zaognione spory pomiędzy wspólnikami opłaca się rozwiązywać polubownie. Niewątpliwie sukcesem naszego Klienta jest uchronienie spółki, w której jest większościowym wspólnikiem przed szeregiem procesów, będących konsekwencją braku porozumienia pomiędzy udziałowcami. Dzięki sprawnie przeprowadzonym negocjacjom udało się oddzielić kwestie istotne dla każdego ze wspólników i samej spółki od tematów drugoplanowych. W efekcie pokonania powstałego impasu m.in. powołano Zarząd Spółki na kolejną kadencję, a wspólnicy podjęli decyzję o jej dokapitalizowaniu” – wskazuje mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW.

 

W ramach Kancelarii RKKW projekt prowadził radca prawny Dariusz Kulgawczuk oraz radca prawny Kornelia Łuczejko.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej