Klient RKKW uzyskuje dwa zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na ponad 50 mln zł

20 maja 2020

Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Sąd Okręgowy w Warszawie, pomimo trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, uwzględniły dwa wnioski Klienta RKKW o udzielenia zabezpieczenia roszczenia o zapłatę odszkodowania na kwotę ponad 50 mln zł. Zabezpieczenie obejmuje ustanowienie hipotek przymusowych na wielu nieruchomościach oraz zajęcia udziałów w kilku spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Klient RKKW wystąpił z roszczeniem o zapłatę odszkodowania przeciwko czwórce byłych kontrahentów, od których nabył pośrednio istotny pakiet akcji jednej ze spółek publicznych. Po zawarciu umowy okazało się bowiem, że został wprowadzony w błąd, co do wyników finansowych tej spółki, a różnica pomiędzy wynikami zawartymi w sprawozdaniach finansowych a rzeczywistością wynosiła nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Na skutek tej transakcji Klient RKKW poniósł także wiele innych koniecznych kosztów, których łączna wartość przekroczyła 50 mln zł.

 

W trakcie trwania postępowania głównego Klient RKKW wystąpił dwukrotnie z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego. W pierwszym przypadku stan faktyczny sprawy poddał wnikliwej analizie Sąd Apelacyjny w Warszawie, który w wyniku uwzględnienia argumentacji przedstawionej przez RKKW udzielił prawomocnie zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na kilku nieruchomościach należących do pozwanych. W związku z niesłabnącym ryzykiem wyzbycia się bądź ukrycia niezabezpieczonego majątku przez pozwanych, Klient RKKW wystąpił z kolejnym wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na kolejnych nieruchomościach oraz zajęcie udziałów, praw do udziału w zysku oraz praw do udziału likwidacyjnego w kilku spółkach, których wspólnikami są pozwani. Tym razem, już podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wniosek ten został uwzględniony na etapie rozstrzygania przez Sąd Okręgowy w Warszawie (aktualnie postanowienie to jest nieprawomocne).

 

Ze strony Kancelarii RKKW obsługę Klienta zapewniali radca prawny Piotr FrelakKonrad Oleszczuk, a prace w ramach projektu koordynowali Karol Szymański oraz radca prawny Damian Dworek.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej