Klient Kancelarii RKKW odzyskał możliwość wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji

31 marca 2021

Sąd Okręgowy w Katowicach, na wniosek złożony przez RKKW, uchylił wydane przez siebie postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że Klient RKKW utracił i nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej.

 

Na skutek postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach, Klient RKKW nie mógł wykonywać prawa głosu ani korzystać z innych określonych w orzeczeniu praw korporacyjnych, które przysługiwały mu z tytułu posiadania akcji w spółce publicznej. Sąd postanowił w ten sposób zabezpieczyć roszczenie przeciwnika procesowego o ustalenie, że Klient RKKW utracił i nie może wykonywać prawa głosu z akcji w danej spółce publicznej.

 

Po złożeniu przez RKKW zażalenia na ww. orzeczenie, Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił niezwłocznie cofnąć skutki swojej wcześniejszej decyzji i uchylił wydane postanowienie o zabezpieczeniu oraz w całości oddalił wniosek przeciwnika procesowego o udzielenie zabezpieczenia. Należy podkreślić, że zmiana pierwotnego rozstrzygnięcia została dokonana w ramach autokorekty, czyli przez ten sam skład sędziowski. W efekcie zastosowania tej instytucji, którą Sądy stosują wyjątkowo rzadko, Klient RKKW odzyskał swoje prawa korporacyjne niezwykle szybko.

 

Obsługę prawną w tej sprawie zapewniali r. pr. Dariusz Kulgawczukr.pr. Piotr Frelak, przy wsparciu r. pr. Damiana Kubalskiego apl. adw. Karoliny Kobojek. Pracami zespołu koordynował Członek Zarządu Kancelarii RKKW – Karol Maciej Szymański.

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej