Case study

13 lutego 2023

Klient Kancelarii RKKW nabywa nieruchomość i kończy długoletni spór sądowy

Kancelaria RKKW doradzała Amvian Automotive (Poland) sp. z o.o. przy nabyciu nieruchomości położonej w Grójcu o powierzchni ponad 3 hektarów na potrzeby planowanego poszerzenia dotychczasowej działalności prowadzonej przez tę spółkę w Polsce.

 

Kancelaria RKKW zapewniała kompleksową obsługę prawną transakcji począwszy od przeprowadzenia due diligence nieruchomości, poprzez opiniowanie postanowień umowy sprzedaży nieruchomości, kończąc na udziale w negocjacjach ze sprzedającym nieruchomość oraz najemcą części nabywanej nieruchomości.

 

Nabycie przez Klienta RKKW nieruchomości w Grójcu było poprzedzone przeprowadzoną przez nas analizą w zakresie oceny sposobu zagospodarowania tej nieruchomości w świetle niejednoznacznych postanowień aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniającego w sposób istotny pierwotne przeznaczenie nieruchomości.

 

W związku z nabyciem nieruchomości położonej w Grójcu doszło także do zakończenia trwającego kilka lat sporu sądowego pomiędzy Amvian Automotive (Poland) sp. z o.o. a sprzedającym tą nieruchomość.

 

Amvian Automotive (Poland) sp. z o.o. wchodząca w skład amerykańskiej grupy kapitałowej P & C Group I, Inc. dostarcza części i akcesoria samochodowe dla przemysłu motoryzacyjnego.

 

Ze strony Kancelarii RKKW kompleksową obsługę prawną zapewniali r.pr. Marcin Jasiński – partner kierujący Departamentem Nieruchomości oraz r.pr. dr Adrian Sypnicki – Senior Associate specjalizujący się w prowadzeniu postępowań administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnoprawnych aspektów inwestycji budowlanych.

 

Mogą Cię zainteresować: