Kancelaria RKKW doradzała przy realizacji procesu połączenia odwrotnego

4 stycznia 2021

Prawnicy z Kancelarii RKKW doradzali przy realizacji procesu połączenia odwrotnego, w wyniku którego Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ZAP – MECHANIKA sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego przejęło spółkę Omikron 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

W ramach połączenia spółka-córka ZAP Mechanika sp. z o.o. przejęła spółkę-matkę Omikron 2 sp. z o.o., w konsekwencji czego dotychczasowi wspólnicy spółki-matki stali się wspólnikami ZAP-Mechanika sp. z o.o. Z uwagi na potrzebę zachowania w kapitale spółki przejmującej tożsamej struktury udziałowej do występującej w spółce przejmowanej, rejestrowane zmiany objęły również tzw. split udziałów polegający na podziale dotychczasowej wartości nominalnej udziałów spółki-córki. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na optymalną realizację założeń zainteresowanych podmiotów i uniknięcie zbędnego wydłużenia procedury rejestracyjnej.

 

Kancelaria RKKW zapewniła przygotowanie wszelkich dokumentów potrzebnych do dopełnienia procedury połączenia, w tym w szczególności dokumentów korporacyjnych obejmujących m.in. plan połączenia spółek oraz nową umowę spółki przejmującej. Prawnicy z Kancelarii RKKW czuwali nad prawidłowym wdrożeniem splitu udziałów  oraz procedury  połączeniowej, również na etapie rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 

Ze strony Kancelarii obsługę w opisanym zakresie zapewnili Counsel adwokat Piotr LetolcSenior Associate adwokat Natalia Tracichleb oraz Junior Associate aplikant radcowski Barbara Kwaśnicka.

 

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej