Kancelaria RKKW doradzała przy emisji akcji Artifex Mundi S.A.

24 października 2018

Prawnicy z Kancelarii RKKW doradzali notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółce Artifex Mundi S.A. przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu emisji prywatnej akcji tej spółki, w efekcie której Artifex Mundi S.A. pozyskała około 10,5 mln zł na rozwój prowadzonej działalności.

 

Artifex Mundi S.A. to jeden z liczących się na rynku globalnym wydawca i producent gier wideo na wszystkie najistotniejsze platformy. Spółka ta specjalizuje się w grach casualowowych typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), które stanowią połączenie gier logicznych i przygodowych.

 

Doradztwo Kancelarii RKKW obejmowało opracowanie modelu subskrypcji akcji, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji podwyższenia kapitału zakładowego Artifex Mundi S.A., a także bieżącą asystę prawną w trakcie prowadzenia oferty.

 

Nowe akcje Artifex Mundi S.A. zostały objęte przez 29 osób (fizycznych oraz prawnych), w tym fundusze inwestycyjne, zaś popyt wyrażany przez potencjalnych inwestorów przewyższał łączną liczbę możliwych do wyemitowania papierów wartościowych.

 

Ze strony Kancelarii RKKW wsparcie Artifex Mundi S.A. zapewniał zespół koordynowany przez Karola Szymańskiego, Of Counsel współpracującego w ramach Departamentu Rynku Kapitałowego.

 

W ramach świadczenia doradztwa prawnego wykorzystujemy zgromadzoną wiedzę oraz doświadczenie w sposób umożliwiający naszym Klientom maksymalizowanie korzyści ekonomicznych wynikających z realizowanych zamierzeń. Jesteśmy dumni, że tym razem mieliśmy możliwość wsparcia Artifex Mundi S.A. przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu emisji jej nowych akcji. Mamy nadzieję, że sukces przeprowadzonej oferty, z uwagi na sposób wykorzystania pozyskanych przez spółkę środków, okaże się w perspektywie sukcesem wszystkich inwestorów zaangażowanych w Artifex Mundi S.A.” – komentuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Kancelarii RKKW.

 

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej