Bronimy Klientów przed zarzutem nieuczciwej konkurencji (i wielomilionowym roszczeniem)

10 maja 2022

Jedna z największych prywatnych linii lotniczych w Polsce wystąpiła przeciwko swoim byłym współpracownikom z roszczeniem o naprawienie szkody w wysokości 3,5 mln USD  z tytułu rzekomego popełnienia przez nich czynu nieuczciwej konkurencji. Szkoda, której rekompensaty domagała się powódka miała wynikać z przejęcia przez nowo utworzoną spółkę z branży lotniczej „kluczowego” klienta powódki. Miało do tego dojść dzięki przekazaniu przez Klientów RKKW, a następnie wykorzystaniu przez nowo utworzonego konkurenta, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (w szczególności handlowych danych z kontraktu).  Poza naprawieniem szkody Powódka domagała się także publicznych przeprosin.

 

Kancelaria RKKW weszła do procesu w trakcie  jego trwania, kiedy powódce, reprezentowanej przez jedną z renomowanych warszawskich kancelarii udało się przekonać Sąd do udzielania bardzo dotkliwych zabezpieczeń majątkowych (w tym zabezpieczenia na wierzytelnościach z kont bankowych). Sąd wydawał się być wówczas bardzo mocno przekonany do racji strony powodowej.

 

Po zażaleniach wniesionych przez RKKW zabezpieczenia na majątku pozwanych zostały uchylone przez Sąd Apelacyjny. Po długim procesie udało się przekonać Sąd I Instancji, że pozwani nie ujawnili żadnych cen z kontraktu, a w majątku powódki żadna szkoda nigdy nie powstała. Mało tego, powódka zakończyła współpracę z rzekomym „kluczowym klientem”, gdyż współpraca ta – wraz z rozwojem spółki i pozyskaniem bardziej marżowych kontraktów – stała się nieopłacalna. Wykazane zostało, że przyczyny zakończenia współpracy z tzw. kluczowym klientem nie miały nic wspólnego z działaniem pozwanych.

 

Od rozstrzygnięcia Sądu I instancji, oddalającego powództwo w całości, powódka wywiodła apelację domagając się zmiany wyroku i zasądzenia odszkodowania.

 

Wyrokiem z dnia 29.12.2021 (sygn. akt: VI ACa 888/19) Sąd Apelacyjny w Warszawie apelację powódki w całości oddalił.  W uzasadnieniu podkreślił m.in. nieudowodnienie przez powódkę szkody co do zasady oraz brak związku przyczynowego między działaniem pozwanych a rzekomą szkodą.

 

Klientów w sporze reprezentowała Aneta Pankowska – radca prawny oraz Partner Kancelarii ze wsparciem zespołu IP Kancelarii.

 

Wyrok jest prawomocny.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klientów przed zarzutem nieuczciwej konkurencji (i wielomilionowym roszczeniem)

10 maja 2022
Aneta Pankowska

Jedna z największych prywatnych linii lotniczych w Polsce wystąpiła przeciwko swoim byłym współpracownikom z roszczeniem o naprawienie szkody w wysokości 3,5 mln USD  z tytułu rzekomego popełnienia przez nich czynu nieuczciwej konkurencji. Szkoda, której rekompensaty domagała się powódka miała wynikać z przejęcia przez nowo utworzoną spółkę z branży lotniczej „kluczowego” klienta powódki. Miało do tego dojść dzięki przekazaniu przez Klientów RKKW, a następnie wykorzystaniu przez nowo utworzonego konkurenta, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (w szczególności handlowych danych z kontraktu).  Poza naprawieniem szkody Powódka domagała się także publicznych przeprosin.

 

Kancelaria RKKW weszła do procesu w trakcie  jego trwania, kiedy powódce, reprezentowanej przez jedną z renomowanych warszawskich kancelarii udało się przekonać Sąd do udzielania bardzo dotkliwych zabezpieczeń majątkowych (w tym zabezpieczenia na wierzytelnościach z kont bankowych). Sąd wydawał się być wówczas bardzo mocno przekonany do racji strony powodowej.

 

Po zażaleniach wniesionych przez RKKW zabezpieczenia na majątku pozwanych zostały uchylone przez Sąd Apelacyjny. Po długim procesie udało się przekonać Sąd I Instancji, że pozwani nie ujawnili żadnych cen z kontraktu, a w majątku powódki żadna szkoda nigdy nie powstała. Mało tego, powódka zakończyła współpracę z rzekomym „kluczowym klientem”, gdyż współpraca ta – wraz z rozwojem spółki i pozyskaniem bardziej marżowych kontraktów – stała się nieopłacalna. Wykazane zostało, że przyczyny zakończenia współpracy z tzw. kluczowym klientem nie miały nic wspólnego z działaniem pozwanych.

 

Od rozstrzygnięcia Sądu I instancji, oddalającego powództwo w całości, powódka wywiodła apelację domagając się zmiany wyroku i zasądzenia odszkodowania.

 

Wyrokiem z dnia 29.12.2021 (sygn. akt: VI ACa 888/19) Sąd Apelacyjny w Warszawie apelację powódki w całości oddalił.  W uzasadnieniu podkreślił m.in. nieudowodnienie przez powódkę szkody co do zasady oraz brak związku przyczynowego między działaniem pozwanych a rzekomą szkodą.

 

Klientów w sporze reprezentowała Aneta Pankowska – radca prawny oraz Partner Kancelarii ze wsparciem zespołu IP Kancelarii.

 

Wyrok jest prawomocny.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej