Klienci Kancelarii RKKW wygrywają spór o wykonywanie prawa głosu z akcji

23 sierpnia 2022

Jeden z mniejszościowych akcjonariuszy spółki publicznej wniósł pozew przeciwko Klientom Kancelarii, w tym przeciwko akcjonariuszowi większościowemu tego emitenta, próbując pozbawić go możliwości wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji. Powództwo dotyczyło zatem jednego z najważniejszych uprawnień korporacyjnych każdego akcjonariusza. Wagę sprawy oddaje także wartość przedmiotu sporu, która ustalona została na kwotę ponad stu milionów złotych. Taką bowiem wartość mają akcje posiadane przez Klienta RKKW, z których wykonywanie prawa głosu zostało zakwestionowane.

 

Podstawą sformułowanego w pozwie roszczenia był rzekomy brak wykonania przez Klienta Kancelarii RKKW obowiązków notyfikacyjnych, które ciążą na akcjonariuszach spółek publicznych posiadających znaczne pakiety akcji. Ich niewykonanie może co do zasady aktualizować sankcję utraty możliwości wykonywania prawa głosu. Kancelaria RKKW dowiodła jednak podczas postępowania sądowego, że brak jest w tym przypadku podstaw do zastosowania wobec jej Klienta tych surowych przepisów sankcyjnych.

 

Sąd przychylił się do stanowiska prezentowanego przez Kancelarię RKKW, na skutek czego powództwo przeciwko naszym Klientom zostało w całości oddalone. Na rzecz Klientów zasądzony został także zwrot kosztów postępowania.

 

Satysfakcja z uzyskanego rozstrzygnięcia jest tym większa, że przedmiotowe orzeczenie powinno mieć istotny wpływ na pozostałe procesy sądowe toczące się pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Omawiane postępowanie jest bowiem jednym z wielu, w których oś sporu stanowi możliwość wykonywania prawa głosu przez naszego Klienta z posiadanego przez niego pakietu większościowego akcji spółki publicznej. Wzmiankowany wyrok jest natomiast pierwszym rozstrzygnięciem zapadłym w ramach wywołanego sporu korporacyjnego (nie uwzględniając licznych postanowień oddalających wnioski przeciwnika o udzielenie zabezpieczenia dochodzonych przez niego roszczeń).”- komentuje Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający w RKKW, kierujący obsługą prawną Klientów w omawianej sprawie.

 

W ramach postępowań sądowych Klienci reprezentowani są zaś przez r.pr. Piotra Frelaka, r.pr. Kornelię Łuczejko oraz apl. adw. Karolinę Kobojek.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej