Sukces Klienta RKKW w postępowaniu karnym

15 czerwca 2021

Klient Kancelarii RKKW („Spółka”) został dotknięty działaniami nieuczciwej konkurencji ze strony swoich byłych pracowników. Wskutek działań sprawców miało dojść do wykorzystania w ramach innego podmiotu gospodarczego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.

 

Dzięki podjętym przez Kancelarię RKKW działaniom procesowym, w tym szerokiej inicjatywie dowodowej, organy ścigania dokonały przeszukań lokali mieszkalnych byłych pracowników oraz pomieszczeń służbowych wykorzystywanych przez działalność konkurencyjną wobec Spółki. W wyniku tych czynności, zabezpieczono bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację finansową, liczne nośniki danych, dyski twarde komputerów oraz innych urządzeń komunikacyjnych.

 

Zabezpieczenie obszernego materiału dowodowego, na tak wczesnym etapie postępowania przygotowawczego, w znacznym stopniu zwiększa szanse na pociągnięcie sprawców czynów zabronionych do odpowiedzialności prawnokarnej.

 

„Niewątpliwie, dotychczasowe działania organów ścigania służące wykryciu sprawców i zabezpieczeniu materiału dowodowego potrzebnego do skierowania aktu oskarżenia do sądu należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Sprawne i skuteczne działania Kancelarii umożliwiły jednoznaczną identyfikację źródeł zagrożenia oraz zapewniły ochronę przed wyrządzaniem Spółce dalszej, niepowetowanej szkody. Przebieg tego postępowania przygotowawczego stanowi również wyraźny sygnał dla wszelkich sprawców działań nieuczciwej konkurencji oraz pokrzywdzonych takimi działaniami Przedsiębiorców, że pracownik, który w bezprawny sposób wykorzystuje informacje swojego aktualnego lub byłego pracodawcy może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną” – skomentowała r. pr. Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW.

 

Ze strony Kancelarii RKKW odpowiednią reprezentację w ramach prowadzonego postępowania karnego zapewniają r. pr. Aneta Pankowska, Partner Kancelarii w RKKW i adw. Marcin Olchowicz, Partner w Kancelarii RKKW.

 

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej