17 Grudzień 2014

W Pulsie Biznesu mówimy o komunikacji z rynkiem "po nowemu"

"Komunikacja z rynkiem po nowemu", Puls Biznesu, 17.12.2014 r.

Radosław L. Kwaśnicki

Unia Europejska stworzyła nowe zasady komunikacji z rynkiem przez giełdowe spółki. Choć będą one obowiązywały dopiero za kilkanaście miesięcy, już teraz warto się do nich przygotować. I to nie tylko ze względu na sankcje grożące w przypadku niewłaściwego ich zastosowania.

W kwietniu Rada UE zatwierdziła wnioski Komisji Europejskiej dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku kapitałowym (tzw. rozporządzenie MAR) oraz dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (tzw. dyrektywa MAD). Choć jeszcze przez około półtorej roku stosowane będą „stare” regulacje krajowe, nowe – przepisy na poziomie unijnym już teraz budzą wiele kontrowersji. Dzieje się tak między innymi dlatego, że nowe regulacje zupełnie zmieniają dotychczasową strukturę legislacyjną w tym zakresie. A część z nich (tj. rozporządzenie MAR) będzie wywoływało skutek bezpośredni, bez potrzeby inkorporowania go do polskiego systemu prawa …

Artykuł dr. Radosława L. Kwaśnickiego ukazał się w Pulsie Biznesu, 17.12.2014 r.

Źródło: Więcej na ten temat

Powiązane tagi