11 Marzec 2015

Z naszego Bloga: Cel uświęca środki? – nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28 listopada 2014 r.

"Cel uświęca środki? – nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28 listopada 2014 r.", z naszego bloga: Prawo Biznesu - ,,Law in action", 24.02.2015 r.

Dariusz Kulgawczuk

1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28 listopada 2014 r. Przynajmniej w założeniach ma ona zapewnić większą wiarygodność rejestrom prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, zarówno przedsiębiorców, jak i innych organizacji.

Z podstawowych zmian należy wskazać na niewielką modyfikację postępowania przymuszającego oraz wprowadzenie nowego postępowania zmierzającego do wykreślenia podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Ponadto uregulowano dalszy „los” podmiotów nadal ujawnionych (pomimo przeszło 14 lat funkcjonowania KRS …) w Rejestrze Handlowym.
Autorem wpisu jest Dariusz Kulgawczuk, radca prawny, Partner w Kancelarii RKKW.

Źródło: Więcej na ten temat