15 Maj 2015

W Pulsie Biznesu piszemy o podejrzanych uchwałach

"Podejrzane uchwały", Puls Biznesu, 15.05.2015 r.

Radosław L. Kwaśnicki

Sprzeczna z ustawą uchwała organów spółki może zostać zaskarżona w drodze powództwa o stwierdzenie jej nieważności - komentuje dr Radosław L. Kwaśnicki w Pulsie Biznesu z 15.5.2015 r.

Od kiedy jednak można powoływać się na jej nieważność? Co ma zrobić sąd rejestrowy, gdy nabierze podejrzeń do uchwały załączonej do wniosku o wpis do KRS?

Odpowiedź na powyższe pytania ma duże znaczenie praktyczne. W drodze uchwał podejmowane są bowiem rozstrzygnięcia ważne dla każdej, np. podwyższenie / obniżenie kapitału zakładowego, wybór członków organów, umorzenie praw udziałowych, decyzje restrukturyzacyjne i wiele innych wynikających z przepisów prawa lub statutów (umów) spółek.

Z uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18.9.2013 r. (sygn. akt III CZP 13/13) można wywieść, iż (dopiero) prawomocny wyrok sądu pozwala mówić o nieważności uchwały. Do tego czasu (a trwać to może długo, o ile w ogóle uchwała zostanie zaskarżona), jakakolwiek byłaby jej treść lub okoliczności jej powzięcia (!), uchwała obowiązuje i wywołuje skutki prawne.

Źródło: Dr Radosław L. Kwaśnicki, "Podejrzane uchwały", Puls Biznesu z 15.5.2015 r.

Powiązane tagi