28 Kwiecień 2015

W Pulsie Biznesu piszemy o "grze o tron na zgromadzeniu"

"Gra o tron na zgromadzeniu", Puls Biznesu, 28.04.2015 r.

Radosław L. Kwaśnicki

Dr Radosław L. Kwaśnicki pisze w o tym, kto decyduje o prawie do udziału akcjonariuszy w zgromadzeniu jeśli nie jest to oczywiste, a sąd nie zdążył się wypowiedzieć?

Niekiedy akcjonariusze tracą możliwość udziału w zgromadzeniu albo wykonywania prawa głosu. Kto o tym decyduje, jeśli nie jest to oczywiste, a sąd nie zdążył się wypowiedzieć? Przyczyną utraty praw korporacyjnych, w tym prawa uczestnictwa lub prawa głosu na zgromadzeniu, mogą być zarówno kwestie formalne (np. błędne pełnomocnictwo), jak i materialne (np. naruszenie obowiązków informacyjnych). O ile same tego powody nie budzą większych wątpliwości, o tyle problematyczne jest ustalenie podmiotu, który uprawniony jest do zastosowania tych sankcji.

Źródło: Radosław L. Kwaśnicki "Gra o tron na zgromadzeniu", Puls Biznesu z dnia 28.4.2015 r.

Powiązane tagi